بارگذاری قالیشویی ترنج

رفوگری و مرمت و بازسازی انواع فرش:

در این مورد به دلیل کوتاه نمودن سخن ما فقط می گوییم هرگونه فرش چه دستباف و چه ماشینی،هرگونه سوختگی،هرگونه پارگی،هرگونه ریختگی بافت فرش،وهرگونه تعمیر یا تعویض ریشه یا شیرازه و هرمدل خدمات ازاین قبیل به عالی ترین شکل ممکن در مجموعه قالیشویی ترنج به صورت 100%تضمینی انجام میشود.

پیام بگذارید