بارگذاری قالیشویی ترنج

رفوگری و مرمت

رفوگری و مرمت انواع فرش در قالیشویی ترنج توسط نیروهایی با تجربه صورت میگیرد

نحوه شستن فرش ماشینی

فرش های ماشینی در قالیشویی ترنج با دقتی بالا توسط دستکگاه های اتوماتیک انجام میگیرد، کیفیت مطلوب شستشو جزو منشور اخلاقی ماست