بارگذاری قالیشویی ترنج

لکه برداری در قالیشویی

لکه برداری در کارگاه قالیشویی باعث میشود که فرش شما به حالت اول برگردد و خیال شما را از زینت خانه تان راحت کند.

چروک شدن فرش

در بسیاری از قالیشویی ها به دلیل استفاده از دستگاه آبگیری سانتریفیوژ(دیگ آبگیری) به دلیل رعایت نکردن اصولی تا شدن قالی ها و نحوه صحیح قرار گرفتن در دیگ آبگیری,