بارگذاری قالیشویی ترنج

دارکشی

مجموعه قالیشویی ترنج پس از تایید متخصصین نسبت به سلامت فرش شما،آنرا برروی دستگاه دارکشی طبق عکس زیر بسته و بصورت دقیق و حرفه ای،فرش شمارا صاف میکنند.